Monday 10 Aug Mon 10 Aug
Tuesday 11 Aug Tue 11 Aug
Wednesday 12 Aug Wed 12 Aug
Thursday 13 Aug Thu 13 Aug
Friday 14 Aug Fri 14 Aug
Saturday 15 Aug Sat 15 Aug
Sunday 16 Aug Sun 16 Aug
 
 
 
AéroYoga Power 17:45 - 18:45 Christelle Iagnemma 
AéroYoga Special Back 19:00 - 20:00 Christelle Iagnemma 
 
Private Session 09:30 - 10:30 Christelle Iagnemma 
AéroDance Show Preparation 10:30 - 11:30 Christelle Iagnemma 
AéroYoga Special Back 12:15 - 13:15 Christelle Iagnemma 
 
 
 
 
 
 
AéroPilates 17:45 - 18:45 Christelle Iagnemma 
AéroYoga Power Level 19:00 - 20:00 Christelle Iagnemma 
 
 
 
 
 
Esch - AéroYoga Soft 19:00 - 20:00 Christelle Iagnemma 
Esch - AéroYoga Power 20:00 - 21:00 Christelle Iagnemma 
Private Session 09:30 - 10:30 Christelle Iagnemma 
Private Session 10:30 - 11:30 Christelle Iagnemma 
AeroYoga Special Cellulite 12:15 - 13:15 Christelle Iagnemma